Płyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego XPS

NAJNOWOCZEŚNIEJSZA ŚWIATOWA TECHNOLOGIA NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA JAKO IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA W BUDOWNICTWIE, JAKO WYPEŁNIENIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH TYPU SANDWICZ

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Znakomita izolacyjność λ=0,032-0,037[W/m2 K].
 • Pomijalna absorpcyjność wody.
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz bardzo wysoka odporność na ściskanie powyżej 0,300 MPa=300 kPa = 3.0593 kg/cm2
 • Właściwości samo gasnące EURO KLASA E
 • Stabilność wymiarowa.
 • Jednorodna gęstość w całej masie.
 • Odporność na działanie roztworów kwaśnych i zasadowych.
 • Dobra współpraca ze zwykle stosowanymi materiałami budowlanymi (cement, beton, gips, itp.).
 • Łatwość transportowania, przenoszenia i cięcia.
 • Wszystkie cechypozostają niezmienne w długim przedziale czasu.

ZASTOSOWANIE:

 • do izolacji ścian budynków w technologii tradycyjnej, monolitycznej, drewnianej lub innej
 • do izolacji ścian piwnic
 • do izolacji ścian działowych w budynkach (tłumienie akustyki, lekkość)
 • do izolacji mostków termicznych (wieńce i nadproża)
 • do izolacji dachów budynków: spadowych i płaskich
 • do izolacji dachów odwróconych w tym: tarasów, dachów parkingowych, ogrodów dachowych itp.
 • do izolacji posadzek mieszkalnych i przemysłowych (o dużych naciskach)
 • o izolacji podłóg ogrzewanych i ocieplania płyt i posadzek mieszkalnych
 • do izolacji nawierzchni na mostach i wiaduktach komunikacji drogowej (zapobieganie gołoledzi i przemarzaniu)
 • do izolacji chłodni stacjonarnych, kolejowych i samochodowych
 • doprodukcji płyt typu sandwicz jako wypełnienie
 • wykonywanie elementów reklamowych, dekoracyjnych i scenograficznych

RODZAJE PŁYT

ZASTOSOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Dach nachylony, wentylowany dach pod dachówką

Dach wentylowany jest najlepszą formą pochylonego dachu, który, dzięki wentylacji gwarantuje duże korzyści zarówno zimą, jak i latem.

Dachy płaskie

Dachy odwrócone

Izolacja murów, izolacja ściany granicznej

Przy izolacji ściany granicznej, panele XPS o wymiarach 600×2800 mm stosowane są wertykalnie.

Zewnętrzna Izolacja

Zewnętrzna izolacja to działanie pozwalające na izolację zewnętrznej ściany budynku eliminującą mostek termiczny.

Izolacja podłóg na gruncie, podłogi ogrzewane

RODZAJE OFEROWANYCH PŁYT:

Płyty budowlane XPS B

Izolacja podłogi
Duża odporność na ściskanie i wilgoć STYRISOL powoduje, że produkt ten jest odpowiedni jako izolacja pod różne typy podłóg.

Montaż POD betonem
Płyty izolacyjne STYRISOL umieszcza się bezpośrednio na płaskim i ustabilizowanym fundamencie. Należy położyć folię PE na izolacji, aby zapobiec dostawaniu się zaprawy pomiędzy spoiny płyt (uniknąć tworzeniu mostów termicznych).

Montaż NAD betonem
Płyty izolacyjne STYRISOL umieszcza się na gładkiej powierzchni betonu. Pomiędzy izolacją a betonem radzimy umieścić materiał stanowiący barierę dla pary wodnej (aby uniknąć mostów termicznych).

Dodatek DO betonu.
Poleca się połączyć izolację mechanicznie z betonem.

Ogrzewanie podłogowe
Płyty izolacyjne STYRISOL można wykorzystywać we wszystkich standardowych systemach ogrzewania podłogowego.

Parametry techniczne

Standardowe rozmiary

Długości: 1250 i 2500 [mm]
Szerokości : 600 [mm]
Grubości: 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140*, 160* [mm]

* -Grubość na specjalne zamówienie

Tolerancje:
* na długości: ≤ 1500 mm: ± 8 mm,> 1500 mm: ± 10 mm
* na szerokości : ± 8 mm* na prostokątności: ≤ 5 mm/m
* na płaskości: 6 mm/m
* na grubości : d< 50 mm: ± 2 mm,
                                50 mm ≤ d ≤ 120 mm: -2 / +3 mm
                                d> 120 mm: -2/+6 mm

Zalety
Płyty XPS B spełniają następujące wymagania dotyczące izolacji budynków i projektów budowlanych:

 • doskonałe właściwości izolacyjne
 • minimalna absorpcja wody
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie
 • odporne na gnicie
 • odporne na grzyby i mikroby
 • odporne na niszczenie przez robactwo i gryzonie
 • samo gasnące
 • łatwe w montażu
 • nadające się do przetworzenia

Środki bezpieczeństwa

 • Przechowywanie
  Płyty izolacyjne XPS B z żółtego ekstrudowanego polistyrenu można przechowywać długow ich oryginalnych opakowaniach. Kiedy wystawi się płyty na działanie promieni słonecznych, mogą nieco utracić zabarwienie.
 • Ochrona przeciwpożarowa
  STYRISOL zawiera środki opóźniające palenie. Ekstrudowany polistyren jest materiałem palnym i nie można go wystawiać na działanie żadnego rodzaju ciepła. Podczas topienia się produktu powstaje gęsty dym. Produkty spalania mogą zawierać tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz sadzę.
 • Stabilność chemiczna
  Ekstrudowany polistyren może być wykorzystywany w zestawieniu z większością materiałów budowlanych (wapno, cement, tynk, bezwodny tynk, alkohole, kwasy i zasady). Rozpuszczalniki na bazie ropy naftowej, smoły węglowej i produkty pochodne mogą wpłynąć na materiał. Rozpuszczalniki takie, jak aceton, octan etylu, benzyna,toluen mogą uszkodzić płyty. Zawsze należy sprawdzić w instrukcji, czy produkt jest odpowiedni do zastosowania z ekstrudowanym polistyrenem.
 • Produkty klejące
  Zalecamy produkty klejące bez rozpuszczalników na bazie ropy naftowej. Zawsze należy sprawdzić czy produkt jest odpowiedni do zastosowania z ekstrudowanym polistyrenem.
 • Środowisko naturalne
  Pianka ekstrudowana polistyrenowa nie jest biodegradowalna. Nie ma zagrożenia zanieczyszczenia gleby czy wody. Ponadto płyty izolacyjne STYRISOL są całkowicie przetwarzalne

Właściwości płyt XPS B:

 • znakomita izolacyjność λ= 0,035-0,037 [W/m2 K]
 • gęstość 33 kg/m3 (+,-10%)
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz bardzo wysoka odporność na ściskanie powyżej 0,300-0,500 MPa
 • właściwości samo gasnące EURO KLASA E
 • stabilność wymiarowa
 • jednorodna gęstość w całej masie
 • odporność na działanie roztworów kwaśnych i zasadowych
 • uniknięcie wpływu kondensacji pary wodnej
 • odporność na mechaniczne działanie ziemi
 • łatwość transportowania, przenoszenia i cięcia
 • wszystkie cechy pozostają niezmienne w długim przedziale czasu
 • stosowanie bez potrzeby wykonywania dodatkowych izolacji wodoszczelnych

Płyty techniczne rowkowane XPS TR

Zastosowanie płyt XPS TR:

 • stosowane do izolacji chłodni stacjonarnych, samochodowych, kolejowych itp.

 • rdzeń izolacji komór chłodniczych w naczepach samochodowychiw zabudowach nadwozi samochodowych
 • w budownictwie –rdzeń wypełniający
 • nośnik do reklam
 • Możliwość oklejenia płyt XPS wszelkimi materiałamii różnymi okleinamidaje wręcz nieograniczone możliwości ich zastosowania szczególnie do produkcji płyt termoizolacyjnych typu sandwicz.
 • wypełnienie do drzwi i okien
 • małe rowki 1x1mm służą do lepszego odprowadzania gazów i nadmiaru klejów

Właściwości płyt XPS TR:

 • znakomita izolacyjność λ= 0,032-0,037 [W/m2 K]
 • gęstość 33+,-3 kg/m3
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz bardzo wysoka odporność na ściskanie powyżej :
  200 kPa, 300 kPa, 400 kPa, 500 kPa
 • właściwości samo gasnące EURO KLASA E
 • stabilność wymiarowa
 • jednorodna gęstość w całej masie
 • odporność na działanie roztworów kwaśnych i zasadowych
 • łatwość transportowania, przenoszenia i cięcia
 • wszystkie cechy pozostają niezmienne w długim przedziale czasu
Żółte płyty z ekstrudowanego polistyrenu o strukturze zamknięto-komórkowej stanowi doskonały materiał izolacyjny, odporny na działanie wilgoci, na mróz. Płyty polistyrenowe charakteryzują się dużą sprężystością i wytrzymałością na ściskanie dlatego znajdują zastosowanie w przemyśle jako rdzenie wszelkich struktur.

Wymiary

Tolerancje

Pakowanie płyt

Przemysłowe płyty XPS TR są pakowane w formie dużych palet o wysokości ok 2,5 m. W zależności od szerokości płyty palety te mogą składać się z jednego lub dwóch rzędów co stanowi duże usprawnienie w transporcie produktu. Podstawę palety stanowi lekki podkład wykonany z XPS –materiału w pełni podlegającego recyklingowi. Palety są zabezpieczone do transportu przed uszkodzeniami mechanicznymi w narożniki wykonane z grubej tektury bądź pianki polietylenowej. Całość zabezpieczone folią typu stercz.
W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań prosimy o kontakt.

Płyty izolacyjno-drenażowe XPS ID

W budynkach, w których oprócz izolacji cieplnej należy zapewnić odprowadzanie wody, celowe jest stosowanie płyt izolacyjno drenażowych ze względu na panujące warunki gruntowe. Płyty te spełniają trzy funkcje jednocześnie:
-chronią izolację przeciwwodną ,
-izolują termicznie,
-odprowadzają wodę.
Stosowanie płyt wielofunkcyjnych przynosi znaczne oszczędności kosztów robocizny i materiałów. Płyty drenażowe XPS ID na jednej z powierzchni mają wyżłobione pionowe rowki, pełniące rolę warstwy odwadniającej. Rowkowaną powierzchnię można przykryć –okleić geowłókniną, która pełni rolę filtru. Rowki umożliwiają odprowadzanie pionowo spływającej wody do poziomej rury drenażowej. Poziomy rowek poprzeczny na złączach płyt rozprowadza wodę do rowków wzdłużnych leżących poniżejKrawędź płyt na całym obwodzie ukształtowana jest tak, by płyty montować na zakład. W ten sposób unika się powstawania mostków termicznych. Rowki odwadniające muszą być ustawione pionowo i zwrócone w stronę gruntu, żeby odprowadzały wodę do dołu, do rury drenażowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE DOSTĘPNE W FORMIE PDF
do pobrania poniżej:

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
stat4u