Aerogels – Nowoczesne izolacje termiczne

najlepsze i najcieńsze izolacje termiczne na świecie

o najniższym współczynniku przenikania ciepła λ = 0,014 W/mK

Z A S T O S O W A N I E

 •  Przemysł paliwowo-energetyczn
 • Platformy wiertnicze na morzu
 • Przemysł petrochemiczny
 • Przemysł przetwórczy
 • Przemysł militarny i kosmiczny
 • Przemysł budowlany
 • Przemysł chłodniczy
 • Urządzenia AGD i RTV
 • Transport
 • Technologie przyszłości
 • Odzież, obuwie i sprzęt turystyczny
 • System dociepleń
 • Systemy solarne

BLANKIETY IZOLACYJNE – AEROŻELE dostępne są w 4 grupach:

1. POROGEL MEDIUM Spaceloft™ ( PMS) λ ≤ 0,014 W/mK

do stosowania w średniej temperaturze od –200°C do +200°C
Zastosowanie : urządzenia AGD i RTV, budownictwo, systemy solarne, campingi, jachty, łodzie,
przemysł samochodowy, odzieżowy, obuwniczy, komputerowy i wiele innych

2. POROGEL PLUS Pyrogel® ( PPP ) (ISP) (ISC) λ ≤ 0,021 W/mK

do stosowania w wysokiej temperaturze od –40°C do +650°C
Zastosowanie : urządzenia AGD i RTV, przemysł kolejowy, lotniczy, paliwowy, energetyczny,
budowlany, turystyczny, gazowy, wodociągowy i wiele innych.

3. POROGEL MINUS Cryogel™ (PMC) λ ≤ 0,016 W/mK

do stosowania w niskiej temperaturze od –270°C do +90°C
Zastosowanie : urządzenia AGD i RTV, przemysł chłodniczy, lotniczy, paliwowy i wiele innych.

4. POROGEL OPTIMA EVERGEL™ ( POE ) λ ≤ 0,018 W/mK

do stosowania w wysokiej temperaturze do +675°

Aerożel w postaci mat to obecnie najlepsza i zarazem najcieńsza izolacja termiczna na świecie,
wytwarzana dzięki zastosowaniu nanotechnologii. Głównym elementem takich blankietów jest
aerożel na bazie krzemionki, który jest zatopiony we włóknach tworzących szkielet i powodujących, że
staje się on materiałem elastycznym i możliwym do obróbki. Produkty aerożelowe są nanoporowate i
składają się w ponad 90-99,8% z powietrza, co czyni je bardzo skutecznym izolatorem o najniższym
przewodnictwie termicznym na świecie, (lambda poniżej 0,014 W/mK )
Więcej informacji

AEROŻELE WZMOCNIONE WŁÓKNEM SZKLANYM

Aerożele mogą być wzmacniane włóknami szklanymi lub włokniną dla uzyskania kompozytu. Giętkie, wzmocnione
włóknem szklanym kompozyty aerożelowe mają zasadniczo, w identycznych warunkach, takie same właściwości
termofizyczne jak monolityczny aerożel krzemionkowy.

PRODUKCJA WYROBÓW AEROŻELOWYCH

Aerożele lub maty aerożelowe mogą być produkowane w różnorodnej formie, co pozwala na szerokie ich
zastosowanie. Maty aerożelowe wymagają często uformowania w kilku warstwach. Warstwy takie można
łączyć za pomocą owinięć wiążących, sklejenia lub procesu igłowania, gdzie włókna w kilku warstwach maty
można umieścić poprzecznie w celu związania razem wielowarstwowego produktu

NIEPALNA, HYDROFOBOWA I JEDNOCZEŚNIE PAROPRZEPUSZCZALNA

Izolacje aerożelowe dają nowe możliwości eliminacji lub minimalizacji mostków termicznych w miejscach, gdzie nie jest możliwe stosowanie izolacji o dużych grubościach. Doskonale nadają się do izolacji pomieszczeń od środka w budynkach np. zabytkowych, gdzie nie można przeprowadzić klasycznego ocieplenia. Już 5mm matyaerożelowej wystarcza do bezpośredniego ułożenia ogrzewania podłogowego! Wysokie parametry termoizolacyjne, wytrzymałościowe, izolacyjność akustyczna, ognioodporność, hydrofobowość oraz elastyczność mat aerożelu preferują je do stosowania w sytuacjach, w których tradycyjne termoizolacje nie zdają egzaminu: w przestrzeniach o ograniczonej grubości, np. montaż rolet okiennych, ościeża okienne, drzwiowe, lukarny, wnęki podokienne, drzwi zewnętrzne, wewnętrzne ściany i stropy oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, ogrzewane elementy lub instalacje o małych promieniach krzywizn, płyty balkonowe itd.

SUFITY I ŚCIANY

Izolacja aerożelowa może być również wykorzystana w elementach sufitu (na poziomie powyżej lub poniżej sufitu) lub podłogi (w dywanach lub jako warstwa izolacyjna pod dywanem). W ten sposób można zmniejszyć rosnącą ilość ciepła uciekającego z budynku. Ściany można izolować od wewnątrz, jeśli jest to możliwe, lub na zewnątrz budynku. Ocieplenie ścian od środka wykonuje się stosunkowo rzadko, gdyż jest ono uznawane za mniej korzystne rozwiązanie niż ocieplenie od zewnątrz. Są jednak sytuacje, gdy jest to jedyny sposób na poprawę izolacyjności cieplnej domu czy mieszkania. Do wykonania ocieplenia od wewnątrz dla uzyskania jak najmniejszej utraty powierzchni pomieszczenia zaleca się użycie Aerożeli. Maty mogą okazać się jedyną możliwą do zastosowania izolacją w budynkach zabytkowych, w których z uwagi na możliwość kondensacji powierzchniowej wskazane są zabiegi termomodernizacyjne. Ponadto znajdują zastosowanie w izolacji wewnętrznej budynków będących pod nadzorem konserwatora, w szczególności tam, gdzie nie może być naruszona elewacja zewnętrzna. Potencjalnych sytuacji, w których zastosowanie izolacji z użyciem aerożeli jest pożądane mimo wysokich kosztów materiału, można wskazać dużo więcej, spotykamy je w praktyce budowlanej, a także podczas zwykłej eksploatacji budynków i mieszkań Przy izolowaniu od wewnątrz aerożele lub maty aerożelowe są idealne, ponieważ zajmują znacznie mniej miejsca niż obecnie stosowane materiały izolacyjne. Aerożele lub maty aerożelowe można mocować do elementów ścian podobnie jak gładź tynkową i wprowadzać dodatkowe warstwy, np. warstwy refleksyjne. Aerożele mogą być stosowane w postaci takiej jak konstrukcyjne panele izolacyjne, bez trudu montowane wewnątrz budynku. Przy izolowaniu ściany od zewnątrz aerożel można zastosować wraz z materiałem okładzinowym, który zapewni ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Poza ścianami, elewacje/ściany osłonowe znajdujące się w budynkach handlowych również zyskują na zastosowaniu izolacji aerożelowej dla zachowania energii.

OKNA

Jednym z głównych elementów budynku, poprzez który dochodzi do utraty energii, są okna. Większość z obecnie dostępnych okien ma niską wartość R. Takie niskie wartości izolacji można poprawić poprzez wytworzenie próżni między dwiema szybami. Jednakże szyby próżniowe są graniczne wielkości i ochrona środowiska. Energooszczędne okna przepuszczające światło dzienne, wyprodukowane z zastosowaniem aerożelu zbudowane są z półprzezroczystego i sprężystego panelu aerozolowego, wprowadzonego pomiędzy szklane panele w oknach dwuszybowych. W porównaniu z najlepszymi obecnie dostępnymi na rynku oknami, półprzeźroczyste okna dwuszybowe z 1/2-calowymi wkładkami aerozolowymi, mają wartość U na poziomie 1,2 W/m2 K bez jakiejkolwiek powłoki lub gazów wypełniających o niskiej przewodności. Okna tego typu są efektywniejsze niż okna z oznaczeniem Energy Star o wartości znamionowej U-2 W/m2K i mogą być jeszcze bardziej skuteczne dzięki zastosowaniu szyb szklanych z powłoką termiczną i wypełnień gazem obojętnym

INNE ZASTOSOWANIA

Dodatkowe zastosowania aerożeli w budownictwie obejmują taśmy zabezpieczające przed pęknięciami
termicznymi dla konstrukcji drewnianych i stalowych, izolację elektrycznej tablicy rozdzielczej, izolację dla
konstrukcji betonowych w niskich temperaturach (maty izolacyjne do pielęgnowania podłoży betonowych), drzwi
(przekładki między dwoma panelami drewnianymi), izolowaną matę roboczą do prac budowlanych w warunkach
atmosferycznych niskich/wysokich temperatur, rolety i zasłony z wykorzystaniem aerożelu, HVAC i inne izolacje
kanałów, izolację strychu (łącznie z drzwiami na strych), izolację akustyczną ścian wewnętrznych, szczeliwo
podwalin fundamentowych/izolację fundamentów, przekładki izolacyjne między drewnianymi nadprożami, izolację
stalowych konstrukcji ramowych lub słupków, izolację drzwi garażowych, okładzin piecowych i kominów. Ponadto
aerożele znajdują zastosowanie w urządzeniach domowych i technicznych, takich jak kuchenki, opiekacze, piece,
lodówki, pralki/suszarki, ogrzewacze wody, zmywarki, płyty kuchenne i zamrażarki.

Korzyści ze stosowania izolacji Aerożel:

-ekstremalna wydajność termiczna przy elastycznej i cienkiej formie blankietu
-stała i wysoka skuteczność izolacyjna przez cały okres użytkowania
-od dwóch do ośmiu razy wyższa efektywność izolacyjna w porównaniu do tradycyjnych izolacji
-cienki profil zmniejszający objętość izolowanych powierzchni, ułatwia montaż w ciasnych przestrzeniach.
-elastyczne opcje montażu, wykrawania, laminowania i składania
-naturalny produkt, przyjazny środowisku
-doskonałe właściwości hydrofobowe
-obniżenie wagi izolacji, w porównaniu z tradycyjnymi materiałami.
-odporność na płomienie i emisję dymów

MATERIAŁY I INFORMACJE DOSTĘPNE W FORMIE PDF
do pobrania poniżej:

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
stat4u